panathinaikinm.gr
Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

alt
 

Ελίζα Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη / Παρεμβάσεις

alt
 

Έκθεση τομή για τα δικαιώματα των οικιακών βοηθών και του προσωπικού φροντίδας στην Ε.Ε.

Κωνσταντίνα Κούνεβα

Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- GUE/NGL

Βρυξέλλες, 18/2/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έκθεση τομή για τα δικαιώματα των οικιακών βοηθών και του προσωπικού φροντίδας στην Ε.Ε.

Υπερψηφίστηκε η έκθεση της Κ. Κουνεβα στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας Φύλων

Υπέρ της  θέσπισης νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων για τη ρύθμιση του επαγγέλματος των γυναικών που απασχολούνται είτε ως οικιακοί βοηθοί ή ως προσωπικό φροντίδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και υπέρ σειράς μέτρων ευρύτερης σημασίας για την προστασία των εργαζομένων που απασχολούνται ως οικιακό προσωπικό, σ' έναν κατ' εξοχήν επισφαλή και αρρύθμιστο κλάδο, τάχθηκε σήμερα η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας Φύλων, η οποία υπερψήφισε την έκθεση της ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνας Κούνεβα σε ενισχυμένη συνεργασία και με την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με την έκθεση, η οποία θα υποβληθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Απρίλιο, καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία και να ενθαρρύνει τα κράτη- μέλη να προβούν σε πρωτοβουλίες για την προστασία των δικαιωμάτων των οικιακών βοηθών και του προσωπικού φροντίδας. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη καλούνται να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες στα παρακάτω πεδία:

-στην επαγγελματοποίηση των οικιακών εργασιών και της παροχής φροντίδας σε παιδιά, ασθενείς και ηλικιωμένους, ως πραγματικών και διακριτών τομέων εργασίας. Στόχος είναι να τυποποιηθούν τα σχετικά τα αντίστοιχα επαγγέλματα και οι δεξιότητες που απαιτούν.

- στην υιοθέτηση, κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 189 της ΔΟΕ για τους οικιακούς εργαζόμενους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. (μόνο 6 από τα 28 την έχουν κυρώσει)

- στην άρση των συνθηκών κοινωνικού αποκλεισμού των οικιακών εργαζόμενων

- στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, στο σύστημα περίθαλψης και στην κοινωνική προστασία

- στην εκπόνηση μελέτης από την Κομισιόν και τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την κατάσταση που βρίσκονται οι οικιακοί εργαζόμενοι σε κάθε κράτος μέλος

- στη συμβολή της Ε.Ε. στην υιοθέτηση και προσαρμογή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη κι αυτές που απορρέουν από μοντέλα κοινωνικής οικονομίας και συνεταιρισμών στους τομείς των οικιακών εργασιών και της φροντίδας ηλικιωμένων και παιδιών

- σε καινοτόμους ελέγχους από τις επιθεωρήσεις εργασίας και άλλες ελεγκτικές αρχές, ώστε να εξαλειφθούν η εκμετάλλευση, η κακομεταχείριση, η βία και η κακοποίηση των οικιακών βοηθών, με τρόπο που δεν θα προσβάλλει την ιδιωτικότητα των εργοδοτών (δηλαδή των νοικοκυριών που τις απασχολούν) .

Η Επιτροπή Γυναικών στην έκθεση της, καλεί τα κράτη μέλη αναγνωρίσουν τη συνεισφορά των οικιακών βοηθών και του προσωπικού φροντίδας και να τους συμπεριλάβουν στο σύνολο της εθνικής εργασιακής και κοινωνικο-ασφαλιστικής νομοθεσίας κάθε κράτους μέλους. Με τον τρόπο αυτό παροτρύνει τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να μην αποκλείουν τους οικιακούς βοηθούς και το προσωπικό φροντίδας από δικαιώματα τα οποία απολαμβάνουν άλλες κατηγορίες εργαζομένων, ενώ παράλληλα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης κάθε ευρωπαϊκής Οδηγίας η οποία δεν τους καλύπτει.

Το 29,9% των οικιακών βοηθών εξαιρούνται πλήρως από τις εθνικές εργατικές νομοθεσίες, με αποτέλεσμα οι οικιακοί βοηθοί να αποτελούν συχνά θύματα διακρίσεων, κακομεταχείρισης, υποχρεώνονται να δουλεύουν σε κακές συνθήκες εργασίας και να αδυνατούν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους. Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη όσον αφορά μετανάστες εργαζόμενους.

Επιπλέον, η Επιτροπή Γυναικών παροτρύνει τα κράτη- μέλη της Ε.Ε. να συνάψουν συμφωνίες με τις εκτός Ε.Ε. χώρες από τις οποίες προέρχονται οι οικιακοί βοηθοί, προκειμένου να καταπολεμηθούν τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων και καταναγκαστικής εργασίας, τα οποία συχνά αποτελούν «προμηθευτές» των ευρωπαϊκών χωρών με φθηνό, ανασφάλιστο και παραπλανημένο οικιακό προσωπικό.

Η έκθεση της Κ. Κούνεβα για το οικιακό προσωπικό απευθύνεται και προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της Ε.Ε. τις οποίες καλεί να προσεγγίσουν και να ενημερώνουν για τα δικαιώματα των οικιακών εργαζόμενων, χρησιμοποιώντας μεθόδους προσαρμοσμένες στο ιδιαίτερο εργασιακό περιβάλλον, ώστε να διευκολυνθεί η συνδικαλιστική ένταξή τους.

Η έκθεση αποτελεί τομή για τα δικαιώματα των οικιακών βοηθών. Στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες μετανάστριες, οι οποίες παραμένουν σχεδόν αόρατες. Συνήθως εργάζονται χωρίς ωράριο, το 45% απ’ αυτές δεν παίρνουν εβδομαδιαίο ρεπό ή ετήσια άδεια με αποδοχές, ενώ μία στις τρεις δεν δικαιούται ούτε άδεια μητρότητας και τα συναφή με τη μητρότητα δικαιώματα.

Με αφορμή την υπερψήφιση της έκθεσης, η Κωνσταντίνα Κούνεβα δήλωσε: «Σήμερα έγινε το πρώτο σημαντικό βήμα για να αποκτήσουν φωνή και όψη οι «αόρατοι» της Ευρώπης. Ζουν και δουλεύουν στα σπίτια πολλών Ευρωπαίων, φροντίζουν το νοικοκυριό, τα παιδιά μας ή τους ηλικιωμένους γονείς μας, αλλά είναι άνθρωποι με περιορισμένα ή και καθόλου δικαιώματα, συχνά ανασφάλιστοι, αδήλωτοι και εκτεθειμένοι σε εκμετάλλευση και κακοποίηση. Και, δυστυχώς, οι κυβερνήσεις και κρατικές αρχές συχνά κάνουν τα στραβά μάτια. Ίσως γιατί είναι βολικό οι οικιακές βοηθοί και οι γυναίκες που φροντίζουν άτομα που έχουν ανάγκη να καλύπτουν τα τεράστια κενά του κοινωνικού κράτους. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Επόμενο βήμα, η υπερψήφιση της Έκθεσης στην Ολομέλεια».

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 83% των οικιακών εργαζόμενων σε όλο τον κόσμο είναι γυναίκες. Περίπου 2,2 εκατ. από αυτές εργάζονται σε χώρες της Ε.Ε. Επίσης, γυναίκες είναι τα 2/3 των περίπου 20 εκατ. εργαζόμενων στη φροντίδα προσώπων (παιδιών, ασθενών, ηλικιωμένων) σε όλη την Ε.Ε.

Η έκθεση της ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Κούνεβα υπερψηφίστηκε από 16 ευρωβουλευτές της Επιτροπής Γυναικών. Υπήρξαν 14 αποχές και 1 ψήφος κατά. Αίσθηση προκάλεσε η άρνηση των ευρωβουλευτών του συντηρητικού χώρου - κυρίως των πολιτικών ομάδων EPP (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) και ALDE (Φιλελεύθεροι) να υποστηρίξουν την ανάγκη λήψης νομοθετικών μέτρων για τις εργαζόμενες που απασχολούνται κυρίως στην άτυπη οικονομία, με ότι αυτό συνεπάγεται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ελίζα Βόζεμπεργκ «Απάντηση στην τρομοκρατία με περισσότερη δημοκρατία»

Την ανάγκη να προστατεύσουμε τα ευρωπαϊκά κεκτημένα, τόνισε σήμερα η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζεμπεργκ σε παρέμβασή της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, στο πλαίσιο συζήτησης για την αυξανόμενη τρομοκρατική απειλή παγκοσμίως και υπό το φώς των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη, με στόχο Ευρωπαίους πολίτες, παρουσία του Έλληνα Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου και της νέας Ολλανδικής Προεδρίας της Ε.Ε.
Ξεκινώντας την παρέμβασή της, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής υπογράμμισε: «Η πολιτική της τρομοκρατίας δεν μπορεί να περάσει στην Ε.Ε., διότι η Ευρώπη διαπνέεται από τις αρχές και τους κανόνες της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και από την ελεύθερη διακίνηση προσώπων και ιδεών. Οι τρομοκράτες επιδιώκουν τη διάχυση του φόβου μεταξύ των πολιτών μας και έχουν ως στόχο ανθρώπινες ζωές, την περιθωριοποίηση της Ευρώπης και των αξιών της. Ο φόβος δεν μπορεί να επικρατήσει. Αυτή είναι η απάντηση στους τρομοκράτες.»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Ελίζα Βόζεμπεργκ στην ορθή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν συγχέει τη μετανάστευση με την τρομοκρατία, καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικά φαινόμενα, που πρέπει όμως να αντιμετωπιστούν με αντίστοιχες κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές. Ειδικά για την τρομοκρατία, η ευρωπαϊκή πολιτική χρειάζεται να βασιστεί στον έλεγχο μέσω του διαδικτύου, στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών καθώς και της Ένωσης με τρίτα κράτη. Και τούτο διότι, σήμερα οι τρομοκράτες καταλαμβάνουν ''περισσότερο χώρο'' στο διαδίκτυο όσο ποτέ άλλοτε, με παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες.

Συνεχίζοντας, η κα Βόζεμπεργκ δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι, λόγω καθυστερημένης και μη συντονισμένης ανταπόκρισης της Ε.Ε. στην ανεξέλεγκτη προσφυγική κρίση, υπάρχουν ενδείξεις ότι παρεισφρέουν τρομοκράτες, που δρουν εντός της Ευρώπης. Το γεγονός αυτό, όπως χαρακτηριστικά είπε, δεν μπορεί να αποτελεί λόγο για την κατάλυση των ευρωπαϊκών αξιών, όπως η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών εντός της Ένωσης, δημιουργώντας ένα γενικευμένο κλίμα φόβου και ανασφάλειας: «Η τρομοκρατία έχει πρόσωπο, το πιο απεχθές, στο οποίο η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι περισσότερη δημοκρατία.»

Δείτε την σχετική παρέμβαση https://youtu.be/l-xmUoLxX2E


https://youtu.be/l-xmUoLxX2E
alt


ΥΓ: Σας ευχαριστώ θερμά για τη μέχρι τώρα ανταπόκρισή σας και θα περιμένω εκ νέου τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ελίζα Βόζεμπεργκ – Βρυωνίδη
Ευρωβουλευτής ΝΔ – ΕPP GROUP

Αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΛΚ) για θέματα Νομικών και Εσωτερικών Υποθέσεων.
Μέλος των Επιτροπών Μεταφορών και Τουρισμού (ΤRΑΝ),  Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών  Υποθέσεων (LIBE),  Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Μέλος της Αντιπροσωπείας στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ/ Τουρκίας και της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

 

ΑΛΗΘΕΙΕΣ & ΨΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΣΕΝΓΚΕΝ

Αλήθειες και ψέματα για τη Ζώνη Σένγκεν

Το τελευταίο χρονικό διάστημα βιώνουμε στην Ευρώπη μία κατάσταση αληθινής παραφροσύνης γύρω από τον κίνδυνο κατάρρευσης της Ζώνης Σένγκεν και τις συνέπειες μίας τέτοιας εξέλιξης για το μέλλον του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Ο χώρος ελεύθερης διακίνησης Σένγκεν αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές κατακτήσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέχρι σήμερα. Η αναστολή του με οποιονδήποτε τρόπο συνιστά οπισθοδρόμηση και κλονίζει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, στην οποία στηρίζεται πρωτίστως κάθε κοινή ευρωπαϊκή πολιτική.

Το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει συμβάλει με την αναποτελεσματική πολιτική της στην κλιμακούμενη προσφυγική κρίση σε πληθώρα σεναρίων περί - de jure ή de facto - αποβολής της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν, αποτελεί μία θλιβερή πραγματικότητα. Εντούτοις, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας αρέσκονται πλέον να μας θεωρούν «αποδιοπομπαίο τράγο», εκμεταλλευόμενοι τις αδυναμίες μας σε πολλούς τομείς, ενώ εθελοτυφλούν στο γεγονός ότι αποδεικνύονται αναποτελεσματικοί στην εφαρμογή των κοινών πολιτικών τους.

Στο σημείο αυτό, φρονώ ότι αναγκαίες επισημάνσεις έχουν τη δική τους προστιθέμενη αξία. Οι ευθύνες της Ουγγαρίας, για παράδειγμα, που στήνει φράχτες εντός ζώνης Σένγκεν, δεν έχουν συζητηθεί δημόσια μέχρι στιγμής στην πραγματικής τους έκταση. Ακόμα λιγότερο έχει απασχολήσει την ΕΕ η πολιτική της Σλοβακίας, που δηλώνει ευθαρσώς ότι δεν θα δεχτεί κανέναν πρόσφυγα και την εγκαλεί για παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας λόγω εφαρμογής του μέτρου της μετεγκατάστασης.

Σε αυτό το κλίμα έρχεται να προστεθεί η αβελτηρία και αποτυχία της ΕΕ να ασκήσει ουσιαστικές πιέσεις στην Τουρκία, για την τήρηση των δεσμεύσεων της ως προς τη διαχείριση των τεράστιων μεταναστευτικών ροών, που διέρχονται από τα εδάφη της με προορισμό την Ευρώπη, αλλά και την τήρηση των συμφωνηθέντων με την ΕΕ. Επανερχόμενη στο θέμα της ζώνης Σένγκεν, λεκτέα τα ακόλουθα.

Καταρχάς, έχει ξεκαθαρίσει η Ένωση δια στόματος του αρμόδιου Επιτρόπου, ότιουδεμία νομική διαδικασία προβλέπεται στη συνθήκη Σένγκεν για την αποβολή κράτους μέλους, που παρουσιάζει αδυναμίες στον έλεγχο των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων. Αντ' αυτού ορίζεται στο άρθρο 26 της συνθήκης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η συνολική λειτουργία του χώρου χωρίς ελέγχους τίθεται σε κίνδυνο, ως έσχατη λύση, η δυνατότητα διατύπωσης συστάσεων του Συμβουλίου προς ένα κράτος μέλος, για να επαναφέρει προσωρινά συνοριακούς ελέγχους στο σύνολο ή σε τμήματα των εσωτερικών συνόρων του.

Να σημειώσουμε, ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει εσωτερικά σύνορα, δηλαδή σύνορα με άλλο κράτος μέλος Σένγκεν. Επομένως, ακόμη και η λεγόμενη de facto απομόνωση της χώρας μας από τη ζώνη Σένγκεν φαντάζει παράλογη. Είναι εντελώς διαφορετικό το σενάριο του εγκλωβισμού προσφύγων στο ελληνικό έδαφος, λόγω κλεισίματος των συνόρων των γειτονικών μας βαλκανικών χωρών. Να θυμίσουμε ότι η ΠΓΔΜ έχει ήδη υψώσει φράχτη προ διμήνου στα σύνορά της με την Ελλάδα. Τούτο δεν ερμηνεύεται αυτομάτως ως αποκλεισμός της χώρας μας από τη ζώνη Σένγκεν, για δύο αυτονόητους λόγους.

Πρώτον, διότι τα όμορα με την Ελλάδα βαλκανικά κράτη - μέλη ή μη της ΕΕ (Αλβανία, FYROM, Βουλγαρία) - δεν συμμετέχουν στη Συνθήκη Σένγκεν. Και δεύτερον, διότι τυχόν αποκλεισμός της χώρας μας θα προϋπέθετε την επαναφορά όλων των συνοριακών ελέγχων σε όλα τα κράτη μέλη της Σένγκεν και σε κάθε μεταφορικό μέσο που τα προσεγγίζει από την Ελλάδα.

Τέτοιες τάσεις προς το παρόν δεν παρατηρούνται, γιατί ομολογουμένως υπάρχουν μεταξύ μας ακόμα στην ευρωπαϊκή οικογένεια κράτη μέλη (σ.σ. η πλειονότητα), που μένουν προσηλωμένα στα ιδεώδη της και αντιδρούν σε εμμονικά παιχνίδια μετάθεσης ευθυνών. Με άλλα λόγια αντιλαμβάνονται ότι, παρά τις αδυναμίες μας,είναι πραγματικά αδύνατον να ελέγξεις τα θαλάσσια σύνορα αποτελεσματικά ή να τα «περιφράξεις», τηρώντας παράλληλα τις επιταγές του διεθνούς δικαίου περί μη επαναπροώθησης όσων ενδεχομένως χρήζουν διεθνούς προστασίας.

Αυτό δήλωσε δημόσια και εκπρόσωπος της Frontex, που δραστηριοποιείται επί μακρόν στην περιοχή του Αιγαίου, σε μία συνεχή προσπάθεια παροχής συνδρομής στην Ελλάδα για τη διαχείριση των ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών ορδών, που προσεγγίζουν τις ακτές της καθημερινά. Γι' αυτό το λόγο έχουμε καλωσορίσει, άλλωστε, τη σύσταση της νέας υπηρεσίας ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής-ακτοφυλακής.

Γνωρίζουμε πολύ καλά, ποιες συγκεκριμένες φωνές εγείρουν αιτιάσεις κατά της Ελλάδας... αυτές οι μόνιμα ξενοφοβικές, ακραίες φωνές, που αρνούνται να αναλάβουν το πολιτικό κόστος μίας ανθρωπιστικής και αλληλέγγυας μεταναστευτικής πολιτικής.

Εμείς, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους αφανείς ήρωες των νησιών μας, που με αυτοθυσία σώζουν τις ζωές απελπισμένων ανθρώπων και δίνουν καθημερινά μαθήματα ανθρωπιάς και ευρωπαϊκών αξιών σε μία περίοδο βαθειάς οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης, για την υποψηφιότητα του Νόμπελ Ειρήνης.

alt

*Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην ΗUFFINGTON POST

http://www.huffingtonpost.gr/eliza-vozenberg/-_3844_b_9096108.html?utm_hp_ref=greeceΥΓ: Σας ευχαριστώ θερμά για τη μέχρι τώρα ανταπόκρισή σας και θα περιμένω εκ νέου τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ελίζα Βόζεμπεργκ – Βρυωνίδη
Ευρωβουλευτής ΝΔ – ΕPP GROUP

Αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΛΚ) για θέματα Νομικών και Εσωτερικών Υποθέσεων.
Μέλος των Επιτροπών Μεταφορών και Τουρισμού (ΤRΑΝ),  Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών  Υποθέσεων (LIBE),  Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Μέλος της Αντιπροσωπείας στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ/ Τουρκίας και της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

 
Σελίδα 1 από 2
Είστε εδώ:

Στοιχεια Επικοινωνιας

Γραμμή SOS και πληροφοριών
6940706767

Ψυχολογική υποστήριξη 6940706767
psychology@panathinaikinm.gr

Νομική υποστήριξη
legalaid@panathinaikinm.gr

Διοικητικό συμβούλιο 2294094646
info@panathinaikinm.gr