Γραμμή S.O.S. και λοιπών πληροφοριών: 6940706767 (Άμεση απάντηση)

Επικοινωνία

Γραμμή S.O.S. και Πληροφοριών
Τηλ. 6940706767

Πρόεδρος Παναθηναϊκής Δήμου Μαραθώνα
Εμμανουέλλα Μομφεράτου-Sol
Τηλ. 22940 94646 & 6972336256

Δικηγόρος
Δουλιώτης Δημήτριος
Τηλ. 2103627672 & 6947155182
*Ώρες γραφείου
email. doul77@hotmail.com

Γυναικολόγος
Δουλιώτης Ιωάννης
Τηλ. 6988550642
*Ώράριο. 3μμ-8μμ