Γραμμή S.O.S. και λοιπών πληροφοριών: 6940706767 (Άμεση απάντηση) - ΤΟΥΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ, ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΑΓΙΣ ΓΟΥΖΑΡΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

Παράρτημα Μαραθώνα

                                  Δ. Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ – SOL
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΜΑΡΙΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΟΥΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΕΤΣΙΝΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ ΠΟΥΛΙΑ
ΤΑΜΙΑΣΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΥΡΝΟΥ
ΜΕΛΟΣΕΛΕΝΗ ΚΑΚΑΡΗ
  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΒΟΥΛΑ ΚΑΡΑΤΖΑ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΙΚΟΥΡΙΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  ΜΕ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΣΗ

Τουρούκης Νικόλαος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Παπαγεωργίου Γεώργιος   ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Δουλιώτης  Δημήτρης ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Οικονόμου Νικόλαος ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

Κωστοπούλου Φωτεινή ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Τσικουριάς Νικόλαος ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Υφαντή Στέλλα ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Νινή Αναστασία ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Τριλίκη Ντίνα  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Αποστόλου Κων/νος  ICT  CONSULTANT

Η Πρόεδρος
Εμμανουέλα Μομφεράτου-Sol