Γραμμή S.O.S. και λοιπών πληροφοριών: 6940706767 (Άμεση απάντηση) - ΤΟΥΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ: 6944715165 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ, ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΑΓΙΣ ΓΟΥΖΑΡΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΔΟΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΜΙΚΕΛΑ ΚΑΙΚΑΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 6932804864

Παράρτημα Μαραθώνα

                                  Δ. Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ – SOL
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΑΝΝΑ ΚΑΚΑΡΗ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΜΑΡΙΖΑ ΜΑΡΑΖΙΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ ΠΟΥΛΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜΑΡΙΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗ
ΤΑΜΙΑΣΡΕΝΑ ΜΑΡΑΖΙΩΤΗ
ΜΕΛΟΣΕΛΕΝΗ ΚΑΚΑΡΗ

 

 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  ΜΕ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΣΗ

. Τουρούκης Νικόλαος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

. Παπαγεωργίου Γεώργιος   ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

. Καικαλή Μικαέλα ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ COACHER

. Δουλιώτης  Δημήτρης ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

. Ανδρεοπούλου Κων/να ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

. Τριλίκη Ντίνα  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

. Αποστόλου Κων/νος    ICT  CONSULTANT

Η Πρόεδρος

Εμμανουέλα Μομφεράτου-Sol