Γραμμή S.O.S. και λοιπών πληροφοριών: 6940706767 (Άμεση απάντηση)

Παράρτημα Μαραθώνα

ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ Δ. Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ-SOL ΕΜMΑΝΟΥΕΛΑ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΑΡΗ ΑΝΝΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΑΝΑ ΣΥΓΚΟΥΝΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΠΚΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΑ ΒΟΥΛΑ
ΜΕΛΟΣ: ΜΑΡΘΑ ΚΟΥΣΚΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΜΙΧΑΛΑΚΕΑ ΦΛΟΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΒΙΒΙΑΝ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΠΟΖΑ ΝΤΟΝΑ
ΝΤΙΑΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

α. Δυοβουνιώτου Νινέττα, ψυχολόγος
β. Τουρούκης Νικόλαος, ειδικός παθολόγος
γ. Δουλιώτης Δημήτρης, δικηγόρος
δ. Δουλιώτης Ιωάννης, ιατρός γυναικολόγος
ε. Τριλίκη Ντίνα, υπεύθυνη καλλιτεχνικού
στ. Τσούτσιας Κωνσταντίνος, υπεύθυνος site
ζ. Κων/νος Ξηρός καθηγήτης υπολογιστών
η. Πόπη Παπαδήμα ιατρός πνευμονολόγος
θ. Ειρήνη Τούντα pilates
ι. Αχιλλέας Μασούρας καθηγητής φυσικής αγωής

.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Εμμανουέλα Μομφεράτου-Sol

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σοφία Μιχαλακέα-Φλωράτου