Γραμμή S.O.S. και λοιπών πληροφοριών: 6940706767 (Άμεση απάντηση)    ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Δουλιώτης Δημήτριος. Τηλ. 2103627672 και 6947155182    ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ: Δυοβουνιώτη Νινέττα. Τηλ. 6947935824    ΙΑΤΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ: Δουλιώτης Ιωάννης. Τηλ. 6988550642 (3μμ-8μμ)    EIΔIKOΣ ΠAΘOΛOΓOΣ: Τουρούκης Νικόλαος. Τηλ. 6944715165

Παράρτημα Μαραθώνα

ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ Δ. Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ-SOL ΕΜMΑΝΟΥΕΛΑ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΑΡΗ ΑΝΝΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΑΝΑ ΣΥΓΚΟΥΝΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΠΚΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΑ ΒΟΥΛΑ
ΜΕΛΟΣ: ΜΑΡΘΑ ΚΟΥΣΚΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ ΓΚΙΝΗ ΚΩΤΣΗΡΑ
ΜΙΧΑΛΑΚΕΑ ΦΛΟΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΒΙΒΙΑΝ
ΤΣΙΤΟΥΡΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΠΟΖΑ ΝΤΟΝΑ
ΝΤΙΑΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

α. Δυοβουνιώτου Νινέττα, ψυχολόγος
β. Τουρούκης Νικόλαος, ειδικός παθολόγος
γ. Δουλιώτης Δημήτρης, δικηγόρος
δ. Δουλιώτης Ιωάννης, ιατρός γυναικολόγος
ε. Τριλίκη Ντίνα, υπεύθυνη καλλιτεχνικού
στ. Τσούτσιας Κωνσταντίνος, υπεύθυνος site
ζ. Μαρία Φερεντίνου, καθηγήτρια υπολογιστών
η. Πόπη Παπαδήμα ιατρός πνευμονολόγος
θ Κυριακίδου Άννα γυμνάστρια

.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Εμμανουέλα Μομφεράτου-Sol

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σοφία Μιχαλακέα-Φλωράτου