Γραμμή S.O.S. και λοιπών πληροφοριών: 6940706767 (Άμεση απάντηση)